Drie miljoen euro voor Tondelier-project aan Gasmeterlaan

103604F0048-ACLA

De Vlaamse regering heeft vrijdag drie miljoen euro subsidies goedgekeurd voor het Tondelier-project aan Gasmeterlaan. Stad Gent wil het oude fabrieksterrein de komende tien jaar ombouwen tot een enorme woonwijk.

De Gasmetersite is een vervuild industrieterrein van ongeveer zeven hectare. Op dat terrein staan oude gashouders en was Alcatel ooit bedrijvig. Samen met de firma Aclagro wil Stad Gent er 528 wooneenheden bouwen, waarvan 20 procent sociale woningen en 20 procent budgetwoningen.

Daarmee wordt Tondelier een van de grootste bouwprojecten in onze stad, samen met de Lange Velden in Wondelgem (700 woningen) en de Oude Dokken (1.500 woningen). De Vlaamse regering wees vrijdag op initiatief van Vlaams minister van Steden Freya Van den Bossche een bedrag van 3.038.500 euro uit het fonds voor stadsvernieuwingsprojecten toe aan Tondelier.

Sociaal economieproject

‘We willen deze subsidie in hoofdzaak aanwenden om de woonkwaliteit rond de Tondeliersite te verbeteren. Via een gerichte en gefragmenteerde premieregeling willen we differentiëren tussen woningen van eigenaars- bewoners en eigenaars-huurders’, reageert het kabinet van Gents schepen van Stadsontwikkeling Tom Balthazar (sp.a).

‘Daarnaast willen we kunnen tussenkomen in de meerkost voor het passief maken van sociale woningen, om zo aansluiting te vinden bij de rest van de wijk.’

Een deel van de subsidies zou gaan naar de opstart van ‘een sociaal economieproject en buurtbeheer’. ‘Stad Gent zal de opstart en organisatie daarvan begeleiden en verankeren in de buurt. Ook het beheer van de gemeenschappelijke infrastructuur binnen Tondelier kan vanuit dit project georganiseerd worden.’

Bron: Nieuwsblad

Comments are closed.