Hoe ziet de Gentse kantorenmarkt in de binnenstad eruit in 2030?

co-creatietraject2

De Stad Gent is een veelzijdige stad met veel verwevenheid aan functies. Het is een plek waar het aangenaam is om te werken en te wonen. Het Gentse stadsbestuur hecht aan deze veelheid van kwaliteit veel belang. Anderzijds zijn er vele maatschappelijke uitdagingen die verandering met zich meebrengen en die de kwaliteit van het leven in de stad ingrijpend zullen beïnvloeden. Kwaliteit van wonen en werken zullen in die veranderende omgeving zeker belangrijk worden

Kantoren in de binnenstad zijn een must om het levendige en dynamische karakter van Stad Gent te bewaren. Een verweven buurt biedt de perfecte uitbreiding van de werkplek. Het levendige karakter en de vele kwaliteiten maken het Gentse stadscentrum tot het ideale “kantoor” van de toekomst.

Co-creatietraject

De visie op kantoren in de Gentse binnenstad in 2030 kwam op een innovatieve manier tot stand.

Flanders Ghent Development Group (FGDG) doorliep in opdracht van de Stad Gent een co-creatietraject met diverse stakeholders om tot een gedragen visie te komen.

Kennis van experten (op diverse domeinen), literatuur en onderzoeken werd verzameld om een duidelijk beeld te krijgen van belangrijke aspecten bij een analyse van “kantoren in de toekomst”.

In een tweede fase van het co-creatietraject werd beroep gedaan op een uitgebreid netwerk van stakeholders in de (Gentse) kantorenmarkt. Volgende profielen werden hierbij betrokken: (stads)ontwikkelaars, ruimtelijke planners, architecten, makelaars, academici, onderzoekers/ ontwikkelaars/ producenten van nieuwe technologieën, verschillende vertegenwoordigers van eindgebruikers, handelaren, bewoners en (sociale economie) bedrijven en werknemers van verschillende stadsdiensten.

Met deze stakeholders (een 50-tal) werd een gezamenlijke, breed gedragen en samenhangende visie gecreëerd over de “Kantoren in de binnenstad in 2030”

Resultaten

De resultaten van het co-creatietraject werden verzameld in een eindrapport. De visie en de hieruit afgeleide beleidsaanbevelingen zijn een advies van de stakeholders aan het college van burgemeester en schepenen en de verschillende stadsdiensten.

Download resultaten 

Comments are closed.